Ekstraordinær generalforsamling og informationsmød d. 18/10 2018

Gørlev Antenneforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling samt Informationsmøde
torsdag den 18. oktober 2018 i Gørlev Hallen startende kl. 18:30. med følgende plan for
afvikling:

Informationsmøde fra 18:30 til 19:30
Tema: Fremtidige samarbejdspartnere på TV og internet.
Punkter på dagsordenen:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Velkomst og indledning fra medlemmer af bestyrelsen.
 3. Præsentation af fremtidige:
   Samarbejdspartnere
   TV-pakker,
   TV-tilvalgsmuligheder
   Internet pakker
   Priser
 4. Spørgsmål, kommentarer samt dialog.

Ekstraordinær generalforsamling fra 19:45 til 20:45.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastsættelse af pakkepriser/kontingent for TV samt internet for 2019
 3. Vedtægtsændringer:

Nuværende § 9

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om årligt, senest i marts måned, og den indvarsles ved meddelelse i den lokale presse senest 14 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Se dog § 24

Forslået § 9

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i november måned, og den indvarsles ved meddelelse i den lokale presse senest 14 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Se dog § 24

Nuværende § 15

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemskontingentet samt programbetalingen for de forskellige pakker for den kommende 1 – års periode.  Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingentet. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Forslået § 15

Foreningens regnskabsår er perioden 1. oktober til 30. september. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemskontingentet samt programbetalingen for de forskellige pakker for det kommende år periode.  Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingentet. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Opdatering: Forlag til ekstraordinær generalforsamling

Forslag fra bestyrelsen
Forslag 1

Bestyrelsen foreslår, med udgangspunkt i udsendt annonce samt særligt indkaldt informationsmøde, at følgende priser gældende fra og med 1. januar 2019.

TV
Grundpakke 185 kr.
Familie Pakke 420 kr.
Fuld pakke 520 kr.

Internet/med tv.
50/10 179 kr.
100/20 279 kr.
300/30 409 kr.

Internet/uden tv.
50/10 209 kr.
100/20 309 kr.
300/30 439 kr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Gørlev Antenneforening