Referat fra generalforsamling

Gørlev Antenneforening afholdte den 14. november generalforsamling i Gørlev Hallens selskabslokaler.

Der mødte ca. 75 medlemmer op til generalforsamlingen.
Næstformanden bød velkommen og Hardy Petersen blev foreslået som dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Næstformand Flemming Klitgaard aflagde beretning for ca. 1 ½ år virke – idet der tidligere var besluttet at generalforsamlingen skulle afholdes i november måned. Formanden var ikke til stede – idet han var på arbejde i
udlandet.
Beretningen blev godkendt – med enkelte spørgsmål og omhandlede overgang fra den ene tv udbyder Glenten til YouSee og også i forbindelse med skift af internetudbyder. Bestyrelsen forklarede det besvær som skiftet havde medført overfor medlemmerne. Bestyrelsen vil gerne forsat kontaktes i forbindelse med fejl på internettet og naturligvis også
andet som er en del af foreningen. Vi ser forsat, at mange af de fejl vi kommer ud til skyldes den lidt ældre installation i huset.

Det luftbårne internet blev ligeledes omtalt og er nu i god drift med forsat tilgang af medlemmer. Vi kan levere ud til en omkreds på 8 – 10 km. fra antennemasten!

I efteråret har der været afholdt en del møder vedrørende Solbjerg gårdens udstykning. Vi ville gerne have lagt forsyninger ud til de 24 parceller – og haft det med i byggemodning. Desværre er lovgivningen på dataområdet sådan – at kommunen ikke forpligter sig til, at have ansvar for det. Derfor skulle foreningen selv bekoste alle omkostninger – denne udgift kan foreningen ikke forsvare, at belaste medlemmerne med – så vi måtte desværre sige nej!

Vi har åbnet en Face book side for medlemmer – her kommer desværre lidt af hvert. Det var meningen, at den skulle bruges til hurtige infomationer til og fra medlemmer. F.eks. hvis der er en fiber, som er gravet over eller andet – som vi hurtigt kan give info om. Fejl meddelelser fra medlemmer til bestyrelsen skal forsat ske via mail eller helst telefon opkald.

Regnskabet for året og budget for det kommende år blev gennemgået – begge blev godkendt. Foreningen er økonomisk i god gænge – på trods af betragtelige omkostninger i forbindelse af store opgradering – som sikre
anlægget de kommende år.

Valg til bestyrelsen – genvalg til Dan Strandberg – Kim Andersen og Hans Jørgen Olsen. Der var ligeledes genvalg til suppleanterne til bestyrelsen Morten Larsen og Mads Daugaard. Der var ligeledes genvalg til revisorer og suppleant.

Efter generalforsamlingen blev en repræsentant Christian Limkilde fra YouSee budt ind og kom med et fint oplæg om YouSee og fremtiden og om forhandlingerne med Discovery.
Et fint underbygget foredrag om fremtiden med at se TV og selv vælge sine kanaler. Der var en god lang snak/dialog om det at vælge kanaler selv og mange gode spørgsmål. Foreningen vil afholde et info møde i foråret eller starten af sommeren 2020 – med henblik på bedre udnyttelse af de muligheder som vores aftale med YouSee giver os – og som ikke udnyttes af ret mange endnu. Vi vil bruge vores hjemmeside til yderlige info omkring fremtiden!

Hans Jørgen Olsen
Sekretær