Gørlev Antenneforening

Ordinær generalforsamling

Torsdag d 27. Okt. 2022 kl. 19.00 i gørlevhallens selskabslokale 

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. aflæggelse af regnskab
  4. budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
  5. indkommende forslag
  6. valg af bestyrelse og suppleanter 
  7. valg af revisor og suppleanter 
  8. eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen pkt. 5 skal være med navn underskrift, indstilles til formanden senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Kontakt os hvis du er i tvivl om noget