Gørlev Antenneforening

Behandling af personoplysninger

Information om behandling af personoplysninger i Gørlev antenneforening.

 

Som medlem af Gørlev antenneforening  har du krav på information om, hvordan vi behandler dine medlemsoplysninger.

  1. Gørlev antenneforenings formål med at indhente oplysninger
    Oplysningerne om medlemmerne indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration og mødedeltagelse samt udsendelse af nyhedsbreve m.v. Gørlev antenneforening opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt. Gørlev antenneforening sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud.  Indmeldelsesblanketten opbevares af klubbens kasserer indtil en eventuel udmeldelse.
  2. Afgivelse af oplysninger Det er et krav for at blive medlem af Gørlev antenneforening, at du indsender din indmeldelse via E-mail som samtidig virker som samtykkeerklæring.
  3. Videregivelse af oplysninger. Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af foreningens aktiviteter. Navn, adresse, telefon- og e-mailadresse indgår i Gørlev antenneforenings medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter
  4. Ret til indsigt og berigtigelse. Ved at henvende dig til Gørlev antenneforening, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, er det dit eget ansvar at få dem rettet i foreningens medlemsregister. 
  5. Ret til at få slettet oplysninger. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen. 
  6. Ret til at tilbagekalde samtykke. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at du så ikke længere kan være medlem af foreningen, da du ikke kan være medlem, uden at vi har registreret oplysninger om dig. 
  7. Ret til at klage til Datatilsynet. Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk